Entre em contato: (71) 9253-9761

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych w czołówce polskich funduszy długu korporacyjnego

CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL

Receba uma consultoria gratuita para impulsionar os resultados do seu negócio! * Consultoria gratuita por tempo limitado!

ipopema obligacji korporacyjnych

Oczywiście, również u nas obserwowaliśmy tę ucieczkę od ryzyka. Cześć naszych Klientów zdecydowała się na konwersję swoich środków, z funduszy obarczonych większym ryzykiem do funduszy bardziej bezpiecznych. Nie było to dla nas istotne wyzwanie, ponieważ polityka inwestycyjna w Ipopema TFI zakłada utrzymywanie wysokiego poziomu płynności, co przy okazji spotkań z Klientami zawsze podkreślamy. Ponadto w minionym roku rekomendowaliśmy naszym Klientom, przede wszystkim fundusze oparte na obligacjach skarbowych. Fundusz Ipopema Obligacji Korporacyjnych stanowi bardzo ciekawe dopełnienie naszej oferty, jednak nie powinien być funduszem pierwszego wyboru. Zysk funduszy obligacji korporacyjnych jest przede wszystkim wypadkową wysokości wskaźnika WIBOR powiększonego o marżę.

ipopema obligacji korporacyjnych

Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym US Open – Wyprzedaż akcji przyspiesza Twojego konta. Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Uważam, że ta hossa może być kontynuowana, gdyż w systemie anglosaskim zwyczajowo emituje się obligacje korporacyjne. Tam wszyscy są obeznani z tymi instrumentami i z ryzykiem, jakie się z nimi wiąże.

Warto bowiem pamiętać, że struktura aktywów poszczególnych funduszy różni się. Niektóre mają większe, a niektóre mniejsze zaangażowanie w obligacje (nie tylko korporacyjne, ale też skarbowe stałokuponowe) w aktywach netto https://www.fx770.net/kick-off-pmi-miss-to-lift-pound-04-november-2019-04-november-2019/ ogółem (średnio wynosi ono 80 proc.). Część portfela niezainwestowana na rynku długu może być ulokowana np. Obserwując wiele okazji na rynku obligacji korporacyjnych, zwracamy uwagę naszych Klientów na ten fundusz.

Mocne stopy zwrotu funduszy korporacyjnych – poprawiona

Zwiększoną popularnością cieszą się też fundusze polskich obligacji korporacyjnych. Styczeń był dla nich trzecim najlepszym w historii miesiącem pod względem sprzedaży – klienci wpłacili do nich 0,7 mld zł. Do funduszy obligacji korporacyjnych trafiło na czysto 1,5 mld zł. Trzecie miejsce podium pod względem rentowności zajmuje Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ (10,2 proc.). W części dłużnej jego portfela na koniec czerwca ubiegłego roku naliczyliśmy około 50 składników. Echo, Budlex Finance, Cavatina Holding, Dekpol, PHN, CCC, Lokum, Robyg, Panova, Eurocash, czy Ghelamco Invest.

ipopema obligacji korporacyjnych

W Europie i w Polsce prawdopodobnie zostanie po staremu, czyli duże firmy będą się finansowały długiem – może trochę bardziej ochoczo, niż w przeszłości – ale małe i średnie wciąż kapitałem bankowym. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.

Inwestycje dopasowanedo indywidualnych potrzeb

I Generali Profit Plus o 36,34 mln zł, czyli o 3,3 proc. Natomiast w całym ubiegłym roku najbardziej stopniały aktywa Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (o 436,4 mln zł, -16,8 proc.) oraz Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (o 313,4 mln zł, -18,4 proc.). W ujęciu procentowym najwięcej straciły zaś Ipopema Obligacji Korporacyjnych (-69,8 proc.) i Agio Kapitał (-53,4 proc.).

  1. I w odniesieniu do aktywów netto rentowność nieco spada – do poziomu 6,6 proc.
  2. Warto bowiem pamiętać, że struktura aktywów poszczególnych funduszy różni się.
  3. I jeszcze przez dłuższy czas pozostanie na tym poziomie.

Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony. Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej. Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.

Ipopema Benefit 3 FIZAN zebrał 13 mln zł

Część z nich prognozuje wręcz, że okres stabilizacji stóp przeciągnie się nawet na cały 2025 r. Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl. Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną () lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).

Podstawowe dane o funduszu

Koszty bieżące wynoszą w tym funduszu 3,4 proc. W jego portfelu jest obecnie ponad 200 mln zł. Ipopema Obligacji Korporacyjnych, który jest na drugim miejscu podium, inwestuje w instrumenty o niższym oprocentowaniu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
[thrive_2step id='190'][/thrive_2step] [thrive_2step id='817'][/thrive_2step]

Deixe seu comentário: